เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองช่าง

ภาพกิจกรรม

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมถนน(ลงยางมะตอย) หมู่ที่ 3

เมื่อ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10:51:36 น. | อ่าน 210 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 17 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและป้องกันอันตราย มีแสงสว่างเพียงพอในการสัญจรใช้รถใช้ถนนในหมู่บ้าน

เมื่อ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:45:54 น. | อ่าน 209 ครั้ง

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 เพื่อสำรวจและลงหินคลุกในการซ่อมแซมถนนให้ประชาชนได้เดินทางอย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากขึ้น

เมื่อ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29:28 น. | อ่าน 201 ครั้ง

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่ พัฒนาตัดแต่งกิ่งไม้และซ่อมแซมไฟฟ้าตามแนวถนน หมู่ที่ 12 เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและป้องกันอันตรายในการใช้รถใช้ถนน ภูมิทัศน์ที่สะอาดเรียบร้อย

เมื่อ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 10:26:26 น. | อ่าน 204 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน