เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

กองคลัง

ผลการดำเนินงาน

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.64)- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64)- รายงานแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 / เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564- รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 2 ( ต.ค. 65 - มี.ค. 65)
© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน