เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

กองสาธารณสุขฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบแระมาณ2566

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 26/01/2566 | อ่าน 0 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-learning หลักสูตรโรคติดต่อและโรคโควิด 19 กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 24/01/2566 | อ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 26/12/2565 | อ่าน 12 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์ยกเลิกคำสั่งและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 18/10/2565 | อ่าน 49 ครั้ง

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 07/10/2565 | อ่าน 36 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 - 24 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ออกดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ ทั้ง 19 หมู่บ้าน

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 15:56:03 น. | อ่าน 6 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการการบริหารจัดการกองทุนฯ จัดทำแผนสุขภาพระดับตำบลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบ

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:53:49 น. | อ่าน 5 ครั้ง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดทำโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงวัยห่างไกลโรคสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อ 26 มกราคม 2566 เวลา 09:45:20 น. | อ่าน 3 ครั้ง

วันที่ 4 มกราคม 2566 ต้อนรับ นางสาวณหทัย รักประชา ที่โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับประฏิบัติการ พร้อมคณะที่มาร่วมส่งจากเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 2 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 04 มกราคม 2566 เวลา 11:44:35 น. | อ่าน 63 ครั้ง

เช้าวัน 9 ธันวาคม 2565 นายวาที ยอดบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลบ้านดู่ ณ ห้องประชุมเทศบาลชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 15:21:45 น. | อ่าน 60 ครั้ง

มื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 9/2565

เมื่อ 09 ธันวาคม 2565 เวลา 13:31:21 น. | อ่าน 43 ครั้ง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น