เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

หัวหน้าส่วนราชการ

ว่าที่ ร.ต.จำรอง อ่อนพุทธา

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นางนิชาพรรณ สมณะ

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นางสาวบุญญาพร นาคนิล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายวสันต์ วงศ์ดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

สายด่วน 0800338923

นางสาวนันท์นภัส แดงฟู

ผู้อำนวยการกองศึกษา

สายด่วน 0973542653

นายธนบดี ผ้าเจริญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางอุบล ชัยมงคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น