เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหาร

นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0841515678

นางพีระพรรณ ศิริกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0897555773

นายวาที ยอดบุตร

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0818833868

นางสาวนิรชา เรือนคำ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0832004147

นายพิทยุตม์ แก้วประภา

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สายด่วน 0948682549

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

© 2023 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น