เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

สำนักปลัดเทศบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฮ.ค. 1443)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 14/09/2564 | อ่าน 7 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์ ชุด ชุมชนประชาธรรม

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 06/09/2564 | อ่าน 22 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนรู้สู่การปฎิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น Local Law School for Junior Lawyers ผ่านระบบการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Local Mooc)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 30/08/2564 | อ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ว่าด้วย แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด 19

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 23/08/2564 | อ่าน 23 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 16/08/2564 | อ่าน 32 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2564 วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบ้านดู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมให้ปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธภาพ

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:10:07 น. | อ่าน 57 ครั้ง

กิจกรรมส่งเสริมสินค้ากลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านดู่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2564 โดยจัดพื้นที่ในตลาดสดเทศบาลเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:42:21 น. | อ่าน 46 ครั้ง

สถาบันการศึกษาส่งมอบข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านดู่ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 เพื่อให้เทศบาลฯ ได้นำไปเผยแพร่ใช้ประโยชน์

เมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:38:17 น. | อ่าน 41 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:51:47 น. | อ่าน 65 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมมอบสิ่งของในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ \"มีแล้วแบ่งปัน\" วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ใน

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เวลา 15:19:48 น. | อ่าน 59 ครั้ง

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล วันที่ 15 เมษายน 2564 ได้ร่วมสนับสนุนรถระบบโฟมดับเพลิงเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำ ต. สันทราย

เมื่อ 15 เมษายน 2564 เวลา 16:13:25 น. | อ่าน 117 ครั้ง

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน