เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานประเมินตนเองเป็นระยะ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 49 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ว่าด้วยวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 43 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 41 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเวียนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลบ้านดู่

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน
เมื่อ 16/03/2565 | อ่าน 36 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 5 คน