เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

ติดต่อ สอบถาม

เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.banbu.go.th

เลขที่ 486 หมู่ 6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

โทรฯ. 0-5370-3653, 0-5370-3262

แฟ็กซ์. 0-5370-3653, 0-5370-3262 ต่อ 110

อีเมล saraban@bandu.go.th

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน