เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

Hilight : ประชาสัมพันธ์

นายองอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 62/2564

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 21/07/2564 | อ่าน 20 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 61/2564

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 21/07/2564 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ที่ 60/2564

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 21/07/2564 | อ่าน 14 ครั้ง

ต้องอยู่บ้านกันมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากเวลาอยู่ใกล้ชิดกัน

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 21/07/2564 | อ่าน 11 ครั้ง

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ขอแจ้งการฝึกซ้อมดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานด้วยไฟจริง ครั้งที่ 3/2564 (ภาคกลางคืน)

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 20/07/2564 | อ่าน 23 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดู่ เรื่อง การปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ (วันที่ 19-30 กรกฎาคม 2564)

โดย กองการศึกษา
เมื่อ 19/07/2564 | อ่าน 16 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๒ ไปสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:04:56 น. | อ่าน 62 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๙ ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:06:52 น. | อ่าน 116 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 94 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายถึงหน้าวัดป่าดอยพระบาท หมู่ที่ ๗
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30:00 น. | อ่าน 56 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ถึงซอย ๗ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:35:16 น. | อ่าน 67 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักปากซอยบ้านหมอวัฒน์ถึงหน้าโรงแรมเอสซีพาเลส หมู่ที่ ๔
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:34:43 น. | อ่าน 64 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมการแยกกำจัดตามประเภทขยะ

เมื่อ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:36:33 น. | อ่าน 32 ครั้ง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 9 กรกฏาคม 2564

เมื่อ 09 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:45:06 น. | อ่าน 13 ครั้ง

โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อ 03 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:50:30 น. | อ่าน 69 ครั้ง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ ร่วมกับ รพสต.บ้านดู่ รพสต.บ้านโป่งพระบาท และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน covid 19 ตำบลบ้านดู่ เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

เมื่อ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16:04:04 น. | อ่าน 49 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ถึงลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปีสกิน โรคอุบัติใหม่ในโค – กระบือ ปี 2564

เมื่อ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 15:01:06 น. | อ่าน 40 ครั้ง

กองสาธาณณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจการดูดล้างท่อบริเวณบ้านดู่เมืองใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน เมื่อวันที่ 22 เดือนมิถุนายน 2564

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10:43:10 น. | อ่าน 37 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดตลาด วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16:14:11 น. | อ่าน 31 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตรวจสอบเหตุอุทกภัยพื้นที่น้ำท่วมบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 8 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 หลังจากที่ได้รับความเสียหายจากพายุ

เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14:51:47 น. | อ่าน 30 ครั้ง

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลบ้านดู่

นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

นายพิทยุตม์ แก้วประภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

นางพีระพรรณ ศิริกุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

นายวาที ยอดบุตร

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

นายณัฐวุฒิ ธนาคำ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน