เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

Hilight : ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านดู่สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:06:09 น. | อ่าน 25 ครั้ง

ประชุมรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:26:16 น. | อ่าน 44 ครั้ง

ประชุมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 9 /11 / 2565

เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12:44:55 น. | อ่าน 46 ครั้ง

ประชุมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:04:10 น. | อ่าน 23 ครั้ง

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายพัฒนพงษ์ โพธิ์เกตุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่ ได้ต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่ และ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมคณะ

เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:32:12 น. | อ่าน 26 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 8-65 วันที่ 19 ตุลาคม 2565

เมื่อ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:26:31 น. | อ่าน 20 ครั้ง

ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

บัญชีรายการอาคารชุดและห้องชุด ปี 2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 30/11/2565 | อ่าน 4 ครั้ง

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566

โดย กองคลัง
เมื่อ 30/11/2565 | อ่าน 5 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2565

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 29/11/2565 | อ่าน 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 29/11/2565 | อ่าน 6 ครั้ง

การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 28/11/2565 | อ่าน 14 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปีการผลิต 2565/66

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 28/11/2565 | อ่าน 5 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:17:43 น. | อ่าน 27 ครั้ง
เผยแพร่ ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
เมื่อ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:06:08 น. | อ่าน 25 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคาครั้งที่ ๒)
เมื่อ 02 กันยายน 2565 เวลา 11:11:03 น. | อ่าน 77 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10:28:44 น. | อ่าน 79 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมากำจัดขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13:01:46 น. | อ่าน 122 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 16:07:47 น. | อ่าน 91 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

เที่ยวบ้านดู่แล้วจะรู้ว่ามีดี

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

© 2022 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น