เทศบาลตำบลบ้านดู่

Bandu Sub District Municipality | www.bandu.go.th
คำขวัญตำบล : งามสะพรั่งน้ำตก มรดก วัดดอยพระบาท ธรรมชาติน้ำพุร้อน ที่พักผ่อนสวนสมเด็จฯ
วิสัยทัศน์ : คิดใหม่ โปร่งใส ใส่ใจประชา พัฒนาเศรษฐกิจ

Hilight : ประชาสัมพันธ์

นายองอาจ ม่วงโกสัย

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

พยากรณ์อากาศ

จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการออกบริการตามโครงการจัดเก็บค่าบริการเก็บค่าขยะ พ.ศ. 2565

โดย กองคลัง
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 15 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 71

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 10 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดระเบียบป้ายโฆษณาในเขตพื้นที่ตำบลบ้านดู่ วันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

โดย สำนักปลัดเทศบาล
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 12 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 8 ครั้ง

แจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศราชกิจจานุเบกษาของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

โดย กองสาธารณสุขฯ
เมื่อ 14/10/2564 | อ่าน 5 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๒ ไปสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:04:56 น. | อ่าน 114 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางจากซอย ๙ ถึงถนนบายพาส หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีคัดเลือก
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:06:52 น. | อ่าน 198 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุร้อนโป่งพระบาท หมู่ที่ ๖
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30:21 น. | อ่าน 158 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงรายถึงหน้าวัดป่าดอยพระบาท หมู่ที่ ๗
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:30:00 น. | อ่าน 105 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ถึงซอย ๗ หมู่ที่ ๑๔
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:35:16 น. | อ่าน 136 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักปากซอยบ้านหมอวัฒน์ถึงหน้าโรงแรมเอสซีพาเลส หมู่ที่ ๔
เมื่อ 26 เมษายน 2564 เวลา 11:34:43 น. | อ่าน 109 ครั้ง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของ อถล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (เกาะทอง)

เมื่อ 20 กันยายน 2564 เวลา 13:27:39 น. | อ่าน 30 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้ความรู้เรื่องการกู้ชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่นักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปี 2564

เมื่อ 18 กันยายน 2564 เวลา 13:18:54 น. | อ่าน 26 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับกองช่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลบ้านดู่ เนื่องจากฝนตกหนักที่ผ่านมาทำให้มีต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าหักโค่น

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 13:05:11 น. | อ่าน 30 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำอุปโภค บริโภคให้สะอาดปลอดภัยและเทคนิคการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นตามโครงการพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคเทศบาลตำบลบ้านดู่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 14 กันยายน 2564 เวลา 13:00:12 น. | อ่าน 24 ครั้ง

ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา 13:00:21 น. | อ่าน 18 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 1-7 กันยายน 2564 งานสุขาภิบาลอนามัยฯ ได้ลงพื้นพร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจประเมินตลาดและตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร

เมื่อ 08 กันยายน 2564 เวลา 12:42:25 น. | อ่าน 24 ครั้ง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบ้านดู่จากกรณีฝนตกหนัก ในพื้นที่หมู่ที่ 4,6,11 ต.บ้านดู่

เมื่อ 07 กันยายน 2564 เวลา 12:37:31 น. | อ่าน 25 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบ้านดู่

เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13:43:40 น. | อ่าน 21 ครั้ง

เที่ยวบ้านดู่แล้วจะรู้ว่ามีดี

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งว่าง เชียงราย

เว็บบอร์ด (กระทู้ถาม - ตอบ)

| วีดีโอประชาสัมพันธ์

หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย

© 2021 เทศบาลตำบลบ้านดู่ : www.bandu.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน